8/28/09

Logo dan tema Hari Kebangsaan 1976-2009

Tahukah anda tema dan logo hari Kebangsaan yang telah dan akan kita sambut selama ini? Mari kita perhatikan dan hayati bersama.
1976 : KETAHANAN RAKYAT
1977 : BERSATU MAJU
 
1978 : KEBUDAYAAN SENDI PERPADUAN
1979 : BERSATU BERDISIPLIN1980 : BERDISIPLIN BERBAKTI

1981 : BERDISIPLIN BERHARMONI

1982 : BERDISIPLIN GIAT MAJU
1983 : BERSAMA KE ARAH KEMAJUAN

1984: AMANAH ASAS KEJAYAAN

1985 : NASIONALISME TERAS PERPADUAN

1986 : BANGSA TEGAS NEGARA TEGUH

1987 : SETIA BERSATU BERUSAHA MAJU

1988 : BERSATU

1989 : BERSATU

1990 : BERJAYA

1991 : WAWASAN 2020
 
1992 : WAWASAN ASAS KEMAJUAN

1993 : BERSATU MENUJU WAWASAN
 
1994 : NILAI MURNI JAYAKAN WAWASAN

1995 : JATI DIRI PENGGERAK WAWASAN

1996 : BUDAYA PENENTU KECAPAIAN

1997 : AKHLAK MULIA MASYARAKAT JAYA

1998 : NEGARA KITA TANGGUNGJAWAB KITA

1999 : BERSATU KE ALAF BARU
2000 - 2006 : KERANAMU MALAYSIA
  
2007 : MALAYSIAKU GEMILANG

2008 : PERPADUAN TERAS  KEJAYAAN

2009 : SATU MALAYSIA

0 comments: